ТЕХНОЛОГЇЇ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ


Новий випуск _______ Попередні випуски _______ Додати статтю _______ Контакти

Прийом статей до чергового номеру журналу здійснюється до 15 вересня 2018 року.

Статті англійською мовою вітаються!

Відкритий наукометричний електронний журнал лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

ISSN 2223-0521

Журнал видається онлайн. Друкована версія журналу відсутня.

УДК 159.924

Рік заснування: 2011

Тематика: психологія, психологія інтелекту, психологія життєвої успішності, психологія і педагогіка дистанційної освіти, методологія інформатизації освіти; шляхи підвищення ефективності дистанційного навчання

Мета видання.
Головними цілями журналу є:
1) створення інформаційного освітнього середовища;
2) покращення прозорості та доступності освіти у сфері розвитку мислення;
3) забезпечення користувачів безкоштовними суспільними сервісами у сфері технологій розвитку інтелекту;
4) просування наукової та практичної психології.

Завдання видання.
Основними завданнями журналу є:
1) Висвітлювати нові наукові результати в різних областях теоретичної та прикладної психології українських та зарубіжних авторів.
2) Сприяти відкритості та доступності у висвітлюванні результатів наукових робіт з психології провідних вчених, аспірантів і докторантів, інших дослідників.
3) Забезпечувати серед наукової аудиторії психологів-науковців постійний інтерес до результатів досліджень своїх колег в Україні та за кордоном.

Галузь науки: психологія, педагогічна та вікова психологія, психологія інтелекту

Періодичність: 4 рази на рік

Фахова реєстрація в Міністерстві освіти і науки України.

Журнал входить до наукометричних баз данних:

Academic Resource Index Research Bible

Index Copernicus International

Vernadsky National Library of Ukraine

Eurasian Scientific Journal Index

Google Scholar Google Scholar

Засновники: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання

Ознайомтесь, будь-ласка, з вимогами до оформлення статей.

Відомості про членів редколегії Технологій розвитку інтелекту:

Марина Лазарівна Смульсон

Голова редакційної колегії, головний редактор М.Л. Смульсон, дійсний член НАПН України, завідувачка лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор

Юнона Миколаївна Лотоцька

Заступник головного редактора Ю.М.Лотоцька, провідний науковий співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук

Максим Миколайович Назар

Заступник головного редактора М.М. Назар, старший науковий співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Мещеряков Дмитро Сергійович

Редактор іншомовного контенту Д.С. Мещеряков, молодший науковий співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Члени редколегії:

  1. Максименко С.Д., академік-секретар відділення психології,вікової фізіології та дефектології НАПН України, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор;
  2. Чепелєва Н.В., заступник директора з наукової роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
  3. Моляко В.О., завідувач лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
  4. Кокун О.М., завідувач лабораторії психофізіології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор.
  5. Конева О.В., кандидат психологічних наук, асоційований професор відділення загальної психології Ярославського Національного Університету.
  6. Корнілов Ю.К., кандидат психологічних наук, голова відділення загальної психології Ярославського Національного Університету.
  7. Т. Гергей, доктор математичних наук, Лабораторія прикладної логіки, директор. Угорщина, Будапешт.
  8. Я. Вробель, доктор, професор, викладач в Університеті Окленду (Рочестер, Міссурі, США), засновник, власник, терапевт і супервізор у «Balance and Harmony Counseling», терапевт у «Catholic Charities of South East Michigan».

 

Правила оформлення та подачі статей

Шановні колеги! Ознайомтесь, будь-ласка, з вимогами до оформлення статей і з шаблоном написання наукової статті. Надсилайте свої статті на електронну пошту редколегії nitelabor@gmail.com.

Рецензування та редакційна етика

Дізнайтеся більше про процедуру рецензування та дотримання редакційної етики - прочитайте декларацію про конфлікт інтересів і формою згоди автора, ознайомтеся з формою сліпого рецензування та прикладом такої форми.


Заява про конфіденційність

Імена та e-mail адреси, вказані Вами при реєструванні на цьому сайті, будуть використані виключно для технічних цілей: контакту з Вами або з рецензентами (редакторами) в процесі підготовки Вашої статті до публікації. Вони ні в якому разі не будуть надаватись іншим особам або організаціям.

 

Звернення щодо відкритого доступу

Журнал «Технології розвитку інтелекту» лояльний в забезпеченні відкритого доступу для академічної роботи. Всі оригінальні статті та розглянуті документи, видані в цьому журналі, є вільно доступними одразу з моменту публікації. Ми не отримуємо жодних винагород за завантаження та перегляди будь-яких статей читачами для їхнього власного академічного використання.

Журнал «Технології розвитку інтелекту» також діє під ліцензією Creative Commons CC-BY-NC-ND. Це дає дозвіл копіювати статті, безкоштовно, лише для не комерційного використання і з відповідним цитуванням інформації. Всі автори, що публікуються у «Технологіях розвитку інтелекту», приймають це як умови публікації.

Ліцензія Creative Commons.

 

З усіх питань, що виникають, звертайтесь за електронною адресою або за телефоном:

nitelabor@hotmail.com

nitelabor@gmail.com

Тел. +38 044 288-26-36 (Вадим Гоноровський)

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ

Подивитися | Поточний випуск | Реєстрація